Boxy pro úchovu zemřelých

Základem systému pro úchovu zemřelých je chladící komora, sestavená ze sendvičových PUR panelů opláštěných bíle lakovaným pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm nebo plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6 mm. Systém spojení panelů umožňuje jednoduchou instalaci případně i demontáž a možnost rozšíření komory. Komora je vybavena izolačními otočnými dveřmi 800x1950 mm (š/v).

Zařízení slouží pro uložení zemřelých při teplotě 0° až +2° C (pokud je termín pohřbu do 7 dnů po úmrtí) nebo pro uložení zemřelých při teplotě -10° C (pokud je tento termín delší), určeno zákonem 256/2001 Sb.

Boxy pro úchovu zemřelých - varianty provedení

V nabídce je provedení vnitřních regálů, plat a zdvihacích vozíků ve dvou variantách:

 • S-Standardním provedení určeném pro těla do hmotnosti 130 kg uložená na platech o velikosti 600/1920 mm ve třech nebo čtyřech patrech nad sebou.
 • R-robustním provedení určeném pro těla do hmotnosti 220 kg uložená na platech o velikosti 700x2200 mm nebo pro rakve uložené na podnosech (celková hmotnost do 230 kg) ve třech patrech.

Základní vnitřní rozměr komory je ve standardním (S) provedení 1000/2250/2200 mm (š/hl./v), pro robustní (R) provedení je hloubka komory 2500 mm (další rozměry viz tabulka níže). Systém může být navržen i jako sestava několika navazujících navzájem propojených chladících komor. Na přání je možná dodávka komory dle požadavků zákazníka.

Součástí výbavy komory je regálový systém na plata pro těla zemřelých. Stojany plat jsou opatřeny válečkovými tratěmi, po kterých se plata horizontálně posunují. Další částí výbavy systému pro úchovu zemřelých je zdvihací vozík určený pro dopravu a ukládání plat s těly zemřelých do zásobníku komory. Vozík je vybaven dvojitým nůžkovým mechanismem, na kterém je uchycen válečkový dopravník s aretací pro uložení plata. Zvedání do potřebné výšky zajišťuje přímočarý elektromotor napájený z baterie o napětí 24 V. Součástí vozíku je nabíjecí zařízení, které se připojuje na síť 230V/50 Hz.

Vozík ve standardním provedení S má nosnost do 150 kg, v robustním provedení R pak nosnost do 260kg.

Regály, plata a zdvihací vozík jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli.

řada S vnější rozměry / vnitřní rozměry mm (š/h/v) řada R vnější rozměry / vnitřní rozměry mm (š/h/v)
1 dveře 1150 x 2400 x 2350 / 1000 x 2250 x 2200 1 dveře 1150 x 2650 x 2350 / 1000 x 2500 x 2200
2 dveře 2150 x 2400 x 2350 / 2000 x 2250 x 2200 2 dveře 2150 x 2650 x 2350 / 2000 x 2500 x 2200
3 dveře 3150 x 2400 x 2350 / 3000 x 2250 x 2200 3 dveře 3150 x 2650 x 2350 / 3000 x 2500 x 2200
4 dveře 4150 x 2400 x 2350 / 4000 x 2250 x 2200 4 dveře 4150 x 2650 x 2350 / 4000 x 2500 x 2200

V nabídce jsou různé druhy chladicích zařízení podle požadované vnitřní teploty, podle uspořádání chlazení, ale vždy s ohledem na nízkou energetickou náročnost. Pro spolehlivý a úsporný chod chladicího zařízení je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla.

 • Blokové uspořádání
  Kompaktní chladicí jednotka je umístěna na stropě boxu a fouká ochlazený vzduch do boxu.
 • Splitové uspořádání 
  V boxu je umístěn výparník, který ochlazuje vnitřní vzduch - kondenzační jednotka je umístěna vně boxu, případně mimo místnost.
 • Chlazení více boxů
  V každém boxu je umístěn výparník - pro několik výparníků je společná kondenzační jednotka umístěná ve strojovně nebo vně budovy.